Doanh nghiệp Ma rốc cần nhập khẩu dứa tươi và sợi từ Việt Nam (25-12-2015)

Thương vụ Việt Nam tại Ma rốc gửi thông tin về cơ hội giao thương như sau.

1/ Một doanh nghiệp Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu sợi .

 Công ty Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng trên vui lòng liên hệ:

Công ty  STAR GROUPE s.a.r.l 

Ad : N° 23 – Bernoussi – Casablanca .

Tel : 212 522 75 72 09 ; Fax : 212 522 75 71 57

Email : stargroupesarl@gmail.com

Contact person : Mr Abdelkader TAGNOU .

2/ Một doanh nghiệp Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu dứa tươi quả từ Việt Nam . Công ty Việt Nam có  khả năng cung cấp mặt hàng trên vui lòng liên hệ:

Công ty HRG IMPORT&EXPORT S.A.R.L.

Ad : 1 Rue Youssoufia , Tanger , Ma rốc

Tel : 212 539 94 27 17 ; Fax : 212 539 94 26 09

Email : hrg.imex@gmail.com hoặc hemida@menara.ma

Contact person : Mr Mohamed HEMEDA 

 
Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Quảng cáo